Toprak Drenaj Sistemi

Herhangi bir alanda toprağın su tutma kapasitesini aşan fazla suyun toprak içerisinde yatayda ve düşeyde hareket etmesi ya da geçirimsiz yüzeylerde çeşitli nedenlerle oluşan suyun alandan tahliyesidir.
Topraktaki drenaj problemi ya da yanlış projelendirilmiş bir sulama sisteminden kaynaklı yetersiz ya da fazla sulama; çimde ve bitkilerde sağlıksız görünüme hatta kayıplara neden olmaktadır.

Yapısal ya da peyzaj çalışmaları sonucunda zemin karakterleri nedeniyle farklı kullanımlar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu kullanımlar toprak kum vs. gibi geçirgenliği yüksek karakterde olabileceği gibi, taş duvar, beton, bina yada kil gibi geçirgenliği düşük düzeyde karakter içerebilmektedir.

Drenajın faydaları

* Arazide homojen bir kuraklık ve dengeli bir rutubet sağlanır.

* Bitki kök bölgesi derinleşir.

* Toprak sıkışır.

* Arazinin her tarafında homojen olarak bitki yetiştirme imkanı elde edilir.

* Ürün artışı sağlanır.

* Erozyon tehlikesi kalkar.

* Kapalı drenajda tesis koruma zorluğu olmaz ve çok uzun süre dayanır.

* Topraktaki yüksek zararlı taban suyu nedeniyle olabilecek tuzlanma ve dolayısıyla çoraklaşma önlenir.

Drenaj borularıyla toprak alanda imal edilenler

Drenaj levhalarıyla çatı ve kat bahçelerinde imal edilenler

Gölet altı ve çevresinde drenaj borularıyla imal edilenler bu sistemleri oluştıururlar.

Daha erken sık bir doku oluşturur ve alana daha sık kaynar.

Proje Uygulama Görsellerimiz

Type what you are searching for: