Otomatik Sulama Sistemi Projelendirme ve Kurulumu

Doğru projelendirilmiş ve uygulanmış sulama sistemi ile yeşil alanlar homojen bir şekilde sulanarak gereksiz su sarfiyatının da önüne geçilir. El ile yapılan sulamalarda su sarfiyatı yaklaşık 40 % oranında artmaktadır. Ayrıca zaman ve işgücünden de tasarruf edilmiş olur.

Otomatik Sulama Sistemi Avantajları

Çimleriniz ve bitkileriniz hergün doğru zamanda otomatik olarak sulansın ve ölmesin. Siz çimleriniz ve bitkilerinizin sulanması ile zaman kaybetmeyin. Otomatik sulama sistemi kurulumu üzerine deneyimli uzman Peyzaj Mimarımız önce Sulama Sistemi Projesini hazırlar müşteriye anlatır. Sonrasında tecrübeli tesisat ekibimiz hızlı bir şekilde kurulumu yapar. * Yağmurlama Sulama Sistemi. (Çim ve yer örtücü sulaması için) * Damlama Sulama Sistemi. (Çalı, yer örtücü, ağaç sulaması için) * Cansuyu Muslukları. (Elle sulama yapmak için)

Su kullanma randımanı yüksektir. Sulama suyunun az olduğu yerlerde bu sudan azami yararlanılabilir.

Meyilli, arazi şekilleri (topoğrafya) bozuk yerlerde erozyona neden olmadan sulama yapılabilir.

Tohum çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlaması nedeniyle bitkinin toprak üstüne çıkmama durumunu ortadan kaldırır.

Toprak derinliği az,sığ ve geçirgen topraklar için en uygun sulama sistemidir.

Proje Uygulama Görsellerimiz

Type what you are searching for: